Meny Stäng

FAQ

Scanning

Är 3D laserskanning dyrare än traditionell mätning?

Det beror på komplexiteten. För ett enkelt projekt, är många gånger traditionell mätteknik billigare. Där säkerhet, avställning, produktionsförluster, komplexitet spelar en viktig roll är 3Dlaserscanning oftast den mest lämpliga tekniken.

Är 3D-scanning miljövänligt?

Visst! Det genererar inget avfall, förbrukar mindre energi än en konventionell glödlampa och, i många fall, möjliggör en minskning av både resor och radioaktiv dos (i en nukleär miljö).

Är det möjligt att scanna i färg?

Ja. Vår scanner kan färglägga punktmolnen med hjälp av en inbyggd digitalkamera. Dock är denna funktion av relativt liten nytta i industrin. Tiden för varje scan ökas även något.

Är det möjligt att scanna igenom vatten? Eller glas?

Nej. Även om lasern kan passera genom dessa material, kommer den resulterande mätningen inte vara tillförlitlig: diffraktion av laserstrålen kommer att orsaka betydande felaktigheter i mätningen.

Är det möjligt att skanna ett litet föremål, såsom en telefon?

Naturligtvis är det möjligt att scanna ett litet föremål. Dock kräver ett litet objekt ofta sub-millimeterprecision. I praktiken är vår scanner inte lämpad för denna noggrannhet. (hänvisning till vår mätarm)

Är det möjligt att skanna i totalt mörker?

Ja. Den nya generationen av laser som används I 3D-scannrar påverkas inte av vare sig mörker eller dagsljus. Följaktligen är det möjligt att skanna i mörker (nattetid, på botten aven grotta, en tunnel, en tank elleren byggnad).

Hur exakta är scanningarna?

För en medeldistansscanner är det från en till några millimeter. Noggrannheten beror på antal scanpositioner och scanningskvalitet

Hur färgläggs punktmoln?

En intern digitalkamera tar bilder som kan sammanföras till en 360° panoramabild. Därefter blir varje punkt i punktmolnet färgad i enlighet med bilderna. Annars levereras scanningen i en gråskala.

Hur fungerar en 3D-Laserscanner?

En laserscanner sänder ljuspulser medan den roterar. För varje puls mäts avståndet till omgivningen. Detta sammanställs i ett tredimensionellt punktmoln.

Hur går en laserscanning till?

En laserscanning innefattar tre huvudsakliga faser:

-Utplacering av targets i form av checkerboards och sfärer inom området som ska scannas. I de flesta fall mäts dessa targets in med en totalstation.

-Scanning, som står för huvuddelen av arbetet på plats, görs på flera positioner för att ”se” så mycket av anläggningsdelarna som möjligt.

-Registrering av scanmoln, vilket innebär att de individuella scanmolnen orienteras i förhållande till varandra så att de ”passar ihop”.

 

Alltsammans orienteras nu även till det koordinatsystem som har bestämts tidigare.

 

Hur lång tid tar en 3D-laserscanning?

Beroende på upplösning och kvalitet tar det typiskt 3 till15 minuter för ett scan. Beroende på storlek av anläggning kan det variera från något tiotal upp till flera hundra scan.

Hur stora blir filerna?

Scanfiler blir snabbt flera gigabyte (Ett genomsnittligt scan tar upp 50-200Mb), Vid export beror storleken på vilken upplösning och filformat som det mottagande systemet använder sig av.

Kan man scanna i en radioaktiv miljö?

Ja.

Detta är en av de verkliga fördelarna med scanning: Metoden minimerar exponering eftersom operatören inte behöver komma så nära strålande komponenter. Dock kommer 3D-scannern fortfarande kräva noggrann hantering, fläktar i enheten bör stängas av.

Kontakta oss för att veta mer om våra erfarenheter av scanning på kontrollerat område.

Vad är brus?

Om någon passerar framför skannern eller om något rör sig under skanning registreras detta också. Dessa icke-relevanta punkter kan raderas från slutresultatet.

Vad är brytning av en laserstråle?

Avböjning eller ”brytning” av laserstrålen sker när den går från ett transparent medium till ett annat. I regn eller dimma handlar det om övergången från luft till vatten. På grund av brytningen kan lasersignalen försvinna eller ge ett felaktigt mätvärde.

Vad är ghostpoints?

Ghostpoints är punkter där ett felaktigt avstånd registrerades under scanningen, som orsakar en punkt att visas på fel plats i punktmolnet. Dessa punkter kan tas bort från punktmolnet.

Vad är syftet med mål (targets) och sfärer?

Targets och sfärer hjälper till vid registreringen av punktmolnen som erhållits från olika scanningspositioner så att det kan föras samman i en fil. Dessa riktmärken får inte rubbas under scanningsprocessen.

Vad är WebShare?

WebShare är en programvara (Freeware) från Faro som kan installeras på din dator, server eller en enklare funktion som kan ligga på ett USB minne. Programmet hjälper dig att få en överblick på din scannade anläggning. I programmet kan du mäta och märka upp olika enheter i anläggningen.

Varför använda en totalstation förutom en scanner?

Inmätning med en totalstation ökar lägesriktigheten av scanningarna i förhållande till varandra. En totalstation kan också vara nödvändigt förplottning av koordinater från filer I ett befintligt system, i syfte att fastställa placering mot befintlig anläggning.

Varför kan man endast skanna i torra väderförhållanden?

Regndroppar och dimma förorsakar ghostpoints och brytning av laserstrålen. Det går att scanna i mycket lätt regn, men kvaliteten blir försämrad.


Kontakta gärna oss om ni har frågor så kan vi presentera våra lösningar!
Med Vänliga Hälsningar
Personalen på Letech.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *